Aktualności

BEZPŁATNE BADANIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Logo
Logo

W lipcu 2016 roku Burmistrz Ozimka Jan Labus podpisał deklarację współpracy partnerskiej z Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. w celu przystąpienia do udziału w projekcie. OCR wraz z partnerem Diabetica sp. z o.o. realizować będzie projekt RPO WO działanie 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, w tym informacyjno – edukacyjnych pn. „Subregion Środkowy – wysportowany i zdrowy!" Jest to program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.

         Ideą programu jest: Poprawa do 2020 roku stanu zdrowia mieszkańców Opolszczyzny, poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno –zdrowotnej oraz wdrożenie działań zapobiegających nadwadze, otyłości i cukrzycy.

         Dla uczestników poszczególnych etapów Projektu wszelkie formy wsparcia i działania są nieodpłatne. Udział jest całkowicie dobrowolny. Wystarczy chęć wzięcia udziału w projekcie.

I etap Programu to badania przesiewowe obejmujące wypełnienie ankiety (imiennej) na temat odżywiania się, ruchu i sytuacji materialnej, obliczenie wskaźnika BMI na podstawie badania masy ciała i wzrostu oraz ewentualne skierowanie na darmowe badanie stężenia glukozy we krwi u osób z ryzykiem wystąpienia cukrzycy.

II Etap Programu to opieka multikomponentowa dla uczestników wybranych na podstawie badań przesiewowych obejmująca między innymi indywidualne spotkania z dietetykiem, diabetologiem, psychologiem czy fizjoterapeutą. Każdy z uczestników tego etapu będzie miał opracowaną indywidualną dietę oraz zestaw aktywności ruchowych. Uczestnik będzie oceniany pod katem składu masy ciała oraz parametrów z badania przesiewowego. W przypadku wykrycia cukrzycy skierowany zostanie do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.

III etap programu, równolegle z pozostałymi obejmuje działania informacyjno – edukacyjne w postaci działań dla ogółu mieszkańców regionu. Na zajęcia te składać się będą zajęcia ruchowe, sportowe, taneczne itp. Wszystkie te formy zajęć również finansowane są ze środków Unii Europejskiej.

         Pierwszy etap projektu skierowany do dzieci i młodzieży został już przeprowadzony w szkołach. We wrześniu br. odbyło się spotkanie
z dyrektorami szkół, na którym przedstawiciele partnera projektu omówili szczegółowo warunki i korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie. Dyrektorzy otrzymali ankiety i zgody na uczestnictwo dzieci w badaniach, które zostały rozdane w szkołach. W październiku zostały przeprowadzone badania przesiewowe, dla tych dzieci, których rodzice wyrazili zgody na te badania.

         Badania przesiewowe dla dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia zostaną przeprowadzone w listopadzie. Zaplanowano spotkania w sześciu lokalizacjach, tak aby jak największa liczba osób mogła skorzystać
z darmowych badań. Badania odbędą się w godzinach od 15.00 do 18.00.

TERMINY i MIEJSCA:

- 27 listopada (poniedziałek) - DOM KULTURY w Ozimku, sala nr 1, I piętro,

- 28 listopada (wtorek) ŚWIELICA WIEJSKA w Krzyżowej Dolinie ,

- 28 listopada (wtorek) ŚWIELICA WIEJSKA w Schodni,

- 29 listopada (środa) ŚWIELICA WIEJSKA w Szczedrzyku ,

- 29 listopada (środa) ŚWIELICA WIEJSKA w Dylakach,

- 30 listopada (czwartek)ŚWIELICA WIEJSKA w Grodźcu.

         Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Ozimek między 45 a 65 rokiem życia do skorzystania z tej oferty. Każdy może wybrać miejsce badania, niezależnie od miejsca zamieszkania.

         Informacje o projekcie można uzyskać bezpośrednio od osób prowadzących badania przesiewowe oraz w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie pod numerem telefonu: 511 959 013.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2018-08-17 15:30
  • |
  • Licznik odwiedzin: 41 343 890