Patronat Burmistrza

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązywać będzie Zarządzenie Nr BO.0050.1502016 Burmistrza Ozimka z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania Patronatu Burmistrza Ozimka. Patronat może być przyznany przedsięwzięciom, które posiadają zasięg, rangę i znaczenie lokalne, międzynarodowe, ogólnopolskie lub ponadregionalne, a ich realizacja przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku Gminy Ozimek, ma istotne znaczenie społeczne, edukacyjne lub ma być wyrazem określonej postawy wobec zaistniałych zdarzeń.

Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter imprezy, a jego przyznanie nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego.

Wniosek o przyznanie Patronatu Burmistrza Ozimka wraz z załącznikami powinien zostać złożony nie później niż 30 dni przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

ZARZADZENIE BO.0050.150.2016 - PATRONAT BURMISTRZA (PDF, 218,50 kB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2017-01-04 13:26 Liczba pobrań: 32

WNIOSEK PATRONAT BURMISTRZA - PDF (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2017-01-04 13:26 Liczba pobrań: 17

WNIOSEK PATRONAT BURMISTRZA - DOC (WORD)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2017-01-04 13:27 Liczba pobrań: 23

OPINIA PATRONAT BURMISTRZA - PDF (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2017-01-04 13:27 Liczba pobrań: 13

OPINIA PATRONAT BURMISTRZA - DOC (WORD)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2017-01-04 13:27 Liczba pobrań: 11

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2017-12-13 12:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 36 020 900